Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
 • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
 • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
 • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
 • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
 • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

Úplné znění v PDF zde: Příloha 2 k Směrnici Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., k organizování zkoušek z myslivosti platná od 18. 11. 2017

Přehled okruhů pro zkoušky z myslivosti (řídí se Vyhláškou MZe č. 244/2002 Sb.)

 • I. skupina předmětů – dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti; význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika; osobnost myslivecké, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice;

 • II. skupina předmětů – právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti; řízení myslivosti; plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

 • III. skupina předmětů – myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

 • IV. skupina předmětů – chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie); péče o zvěř (včetně přikrmování, výstavby a údržby mysliveckých zařízení); ekologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám způsobených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře

 • V. skupina předmětů – myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a používání loveckých psů); nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení); nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení)

 • VI. skupina předmětů – lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečností opatření); základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

 • VII. skupina předmětů – způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla; lovecké stopařství; ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

Přehled jednotných otázek pro zkoušky z myslivosti

Jednotné otázky jsou pro všechny OMS závazné. Smyslem je jednotnost v požadovaných znalostech a úrovni, která podporuje zvýšení renomé zkoušek u ČMMJ. Požadavky na znalosti adeptů budou díky jednotným otázkám sladěné na totožnou úroveň napříč všemi OMS.

Pro každý okruh je vypracováno 20 otázek, které mají 3 úrovně A, B, C. Z hlediska objektivnosti se doporučuje, aby si uchazeč číslo otázky u každého zkoušejícího komisaře vylosoval.
 • Úroveň A - nosné okruhy
  • Adept musí bezpodmínečně ovládat a znát, souvisle hovořit, případně odpovídat na všechny otázky pokládané zkoušejícím. Neznalost okruhu A je důvodem k opakování zkoušky.
 • Úroveň B - rámcové okruhy
  • Adept musí znát problematiku okruhu z většiny, nejdůležitější body, problematiku charakterizovat.
 • Úroveň C - doplňkové okruhy
  • Postačí stručná charakteristika. Nutná znalost u uchazečů s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního