Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

- Lovecké zbraně a jejich obecné rozdělení

- VI. skupina předmětů (zbraně a střelivo, první pomoc)
- Úroveň A - nosné okruhy

VI/A/1 - Lovecké zbraně a jejich obecné rozdělení

1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní.
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
3. Co jsou to chladné zbraně?
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
1. Uveďte stručnou charakteristiku a rozdělení střelných zbraní
- Střelná zbraň je zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Účelem je zničení nebo poškození cíle. Nejrozšířenějším druhem střelných zbraní jsou v současné době palné zbraně. Dělí se na mechanické a plynové. Mechanická střelná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie. Mechanické střelné zbraně využívají k nahromadění energie nejčastěji mechanické převody, páky nebo přechodnou deformaci pružin. Mechanické střelné zbraně je například luk, kuše, prak, balista, katapult. Plynová střelná zbraň využívá k pohybu střely stlačeného plynu. Plynové zbraně mají nízký výkon, proto se nehodí k lovu. Dříve se k lovu ojediněle používaly větrovky. Účinek foukaček byl zesilován použitím otrávených hrotů šipek. Patří sem například již zmíněné foukačky, větrovky, plynovky, vzduchovky).
2. Co rozumíme pod pojmem lovecká zbraň?
- Lovecká zbraň je jednoranová, víceranová, opakovací nebo samonabíjecí kulová, broková nebo kombinovaná dlouhá zbraň s výjimkou perkusní zbraně, s pažbou s neměnnou délkou, která je určena k odstřelu zvěře podle zvláštního právního předpisu (zákon o myslivosti).
3. Co jsou to chladné zbraně?
- Jedná se o ostrou, bílou nebo studenou zbraň. Na zvěř nebo člověka působí bodnutím čepele, vedenou jílcem nebo ratištěm, popřípadě topůrkem. Jde o oštěp, dýku, meč, sekeru, kopí apod…
4. Které zbraně nelze použít jako lovecké a proč?
- Jako lovecké zbraně nelze použít pistole a revolvery. Jsou to zbraně s nedostatečný výkonem ráže a proto se nesmí používat, a to ani při dostřelování zvěře.
5. Jaké jsou základní požadavky kladené na loveckou zbraň?
- Rozměrové parametry – délka hlavně musí být větší než 30 cm a zbraň musí překročit svou celkovou délkou 60 cm.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního