Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

- Bezpečnost při manipulaci se zbraní

- VI. skupina předmětů (zbraně a střelivo, první pomoc)
- Úroveň A - nosné okruhy

VI/A/15 - Bezpečnost při manipulaci se zbraní

1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se střelnou zbraní.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
1. Jmenujte nejdůležitější obecné zásady platící pro manipulaci se zbraní.
- Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá
- Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru
- Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá
- Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet
- Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku
- Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice
- Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň)
- Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)
- Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“.
2. Jak postupujeme při nabíjení a vybíjení zbraně?
- Dbát bezpečnosti, do volného prostoru, kde nikoho neohrožuji
3. Jak postupujeme při selhané ráně?
- Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z komory a prohlédněte zápalku. Je-li otisk od zápalníku na zápalce slabý, mimo střed, nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
4. Komu a za jakých podmínek můžeme zbraň předat?
- Držitel zbrojního průkazu skupiny C je oprávněn půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny. Na zbraně kategorie B se musí žádat o povolení.
5. Jak se postupuje při převzetí zbraně?
- Se zbraní budu zacházet tak, jako by byla nabitá, nikdy nesmí směřovat proti lidem. Hlaveň musí směřovat do bezpečného bodu. Přesvědčím se, zda je nabitá nebo zajištěná, vyjmu zásobník, vyjmu náboj z nábojové komory, zajistím.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního