Vypracované otázky na zkoušky z myslivosti

- odpovědi na jednotlivé otázky jsou průběžně doplňovány.

Tyto stránky nejsou veřejné. Jsou vytvořeny adeptem kurzu myslivosti pro podporu studia v nejlepším vědomí a svědomí, přesto nemusí obsahovat správné a úplné informace. Nespoléhej se slepě na tento web a ke studiu využij Penzum aj. doporučenou literaturu!
Stránky www.myslivecke-zkousky.cz nevznikly za účelem zisku, avšak jejich provoz něco stojí. Samotné vypracování otázek zabralo mnoho desítek hodin času. Poslední aktualizace 8.10.2021. Proto jsou-li pro Tebe stránky přínosem, podpoř, prosím, jejich provoz a údržbu zasláním libovolné částky na účet Fio 2501624072 / 2010. Díky a myslivosti zdar!
  • DOMŮ (návrat na hlavní stránku)
  • TEST ZNALOSTÍ (vyzkoušej své znalosti jako u zkoušek)
  • MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ (jak to probíhá)
  • VIDEO (Video ukázka z průběhu zkoušek z myslivosti)
  • KONTAKT (našli jste chybu? napište své připomínky, zájem o spolupráci apod.)
PDF karta I. (4 MB)
PDF karta II. (4 MB)
PDF karta III. (4 MB)
PDF karta IV. (4 MB)
PDF karta V. (4 MB)
PDF karta VI. (4 MB)
PDF karta VII. (4 MB)

- Bezpečnost při ukládání a přepravě zbraní

- VI. skupina předmětů (zbraně a střelivo, první pomoc)
- Úroveň A - nosné okruhy

VI/A/17 - Bezpečnost při ukládání a přepravě zbraní

1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení uložených zbraní vzhledem k jejich počtu?
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní.
1. V jakém stavu se ukládají lovecké zbraně v domácnosti?
- Vybité a zajištěné
2. Jaké jsou kategorie pro zabezpečení úložných zbraní vzhledem k jejich počtu?
- zbraně by měli být zabezpečeny tak, aby nemohli být odcizeny, zneužity. takže do dvou zbraní vhodným způsobem, 2-10 ocelová schránka, 10-20 trezor, nad 20 trezorová místnost. Je lepší mít zbraně uloženy v trezoru s certifikátem, v nenabitém stavu a vypuštěnými vnitřními mechanismy.
- Střelné zbraně do 2 kusů či střelivo do 500 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
Střelné zbraně do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně či zvláštního uzamykatelného zařízení. Zvláštní uzamykatelné zařízení musí splňovat technické požadavky, které stanovuje prováděcí právní předpis.
Více než 10 kusů střelných zbraní nebo více než 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen zabezpečit tyto předměty následujícími způsoby:
a) Tyto předměty uschovávat v uzamykatelném skříňovém trezoru – trezor musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
b) Tyto předměty uschovávat v uzamčené místnosti nebo samostatně stojícím objektu – tato místnost i objekt musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Více než 20 kusů střelných zbraní nebo více než 20 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamčené místnosti, samostatně stojícím objektu či komorovém trezoru, splňují-li technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
3. Kdo má k uloženým zbraním přístup?
- ke zbrani by se jinak měla dostat jen oprávněná osoba, která je držitelem ZP a nebo pod přímým dohledem na střelnici.
4. V jakém stavu se přepravují lovecké zbraně?
- Vybité, v pouzdře, zabezpečené
5. Vysvětlete problematiku zabezpečení přepravovaných zbraní?
- zbraně se přepravují tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo zneužití. Zbraně se přepravují v režimu nošení a nebo držení. Držení je - že zbraň je v pouzdře a je ve stavu vylučujícím okamžité použití. nejlepší vybité náboje, zbraň rozložená a nebo alespoň u kulovnice vytažen závěr. Nošení - jen v místech kde je myslivec oprávněn (cesta do lesa od auta) zbraň je viditelně. Auto se považuje za skryté nošení.

Hodně štěstí u zkoušek před komisí! :-)
Podporujeme:
Motto: Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme. Zachraňme lipana a pstruha potočního